se gb

Finansiering

Det är nödvändigt att ha finansieringsplanen klar innan man skriver ut ett Compromis de Vente för att däri skall anges om köparen avser att låna till huset eller inte. I dag så finns det flera svenska banker som lånar ut pengar till fastighetsköp i Frankrike samt att några utav de svenska bankerna även har kontor i Frankrike. De franska bankerna och bolåneinstituten belånar vanligtvis fast egendom upp till 70% av köpeskillingen, notariatskostnaden exklusive.

200_stan.jpg

Vi har sedan många år bra kontakt med flera banker, bl.a. Crédit Agricole och BNP Paribas och vi medverkar gärna med en kontakt om ni vill ta ett lån i fransk bank eller öppna ett bankkonto.


Naturligtvis arbetar de franska bankerna som de svenska och vill försäkra sig att man har tillräckligt med resurser så man kan betala ränta och amortering. Under alla omständigheter är det nödvändigt att snabbt etablera en bankkontakt.Försäkring

När man slutför affären måste köparen sörja för att huset försäkras. Detta är föreskrivet i lagen. Speciellt påpekar den att försäkringen måste täcka för brand och skada på tredje person. Det kommer att finnas en klausul i kontraktet som i detalj förklarar detta. Vi har kontakt med flera seriösa bolag, bl.a. Swiss Life och även Pacifica som samarbetar med Crédit Agricole.

Fastighetsskatter och lokala skatter

Taxes Foncières är en skatt som avser utnyttjandet av marken. Det fastställes på all egen egendom, hus, lägenhet eller mark. Den betalas av den som är ägare till fastigheten den 1 januari innevarande år och inbetalningen sker vanligtvis i oktober.

Taxes Foncières varierar från kommun till kommun men överstiger sällan 800 euro för ett ordinärt hus.

Taxe d'Habitation är en lokal bostadsskatt som uttaxeras på de som bor i fastigheten den 1 januari och den brukar vara i nivå med taxes foncières. Oavsett om man är skriven eller inte på orten så betalar man denna lokala skatt. Är man skriven på orten så är denna bostadsskatt inkomstrelaterad.

Inbetalningen av denna sker också på hösten, i oktober och november. I båda fallen gäller att inte betala för sent då en straffavgift på 10% utdebiteras direkt.
När köpet slutföres på notariens kontor kommer han/hon att förklara att den nye ägaren är skyldig att betala Taxes Foncières från dagen för övertagandet även om den tidigare ägaren har betalt för hela året. Detta resulterar i att köparen gör en avräkning med säljaren för den del som återstår av året.

200_hus2.jpg

Med 200 soldagar kan det behövas
lite skugga

För Taxe d'Habitation gäller att den som bebor fastigheten den 1 januari betalar för hela året och ingen återbetalning sker.