se gb

Att köpa hus i Frankrike genom Franska Hus


Mini_wine.jpg

Den franska landsbygden när den är
som allra bäst

För att underlätta för våra kunder har vi översatt många legala handlingar till svenska eller engelska. Man ska aldrig behöva skriva under något man är osäker på.
I korthet går ett husköp till så att man med vår och våra mäklarkontakters hjälp letar fram det hus eller den lägenhet som man tycker om. Använder man vår sökprofil så underlättas sökprocessen högst väsentligt. När vi tagit del av era önskemål plockar vi fram ett antal objekt som man kan besöka. Hittar man sitt drömhus direkt är det bra, annars syftar den första sökningen till att ytterligare precisera sina önskemål.
Låt oss anta att ni fäster er vid ett hus. Då startar prisförhandlingen. I Frankrike, såväl som i Sverige vill köparen betala så lite som möjligt och säljaren vill sälja till så högt pris som möjligt. Vad avser förhandling av priset så är oftast prutmånen relativt liten till skillnad mot vad många människor tror.

När säljare och köpare är eniga upprättar agenturen ett första avtal, ett sk Compromis de Vente. Det är ett kontrakt som i korthet fungerar som ett köpeavtal, en förpliktelse från köpare och säljare, men man betalar bara en handpenning, vanligtvis 10% av det överenskomna priset. Parterna skriver på och ärendet går vidare till en Notaire, ett juridiskt ombud. Under 2-3 månader undersöker sedan notarien att köpet kan verkställas. Att det inte finns några gamla servitut, att det inte föreligger några kommunala utvecklingsplaner som kan komma att kräva expropriering etc. Att det inte ligger några gamla hypotek och spökar.
Sommaren 2001 infördes en ny lag som ger köparen möjlighet att under sju dagar efter signaturen ångra sitt köp, en ångervecka.

När detta arbete är gjort upprättas det slutliga köpeavtalet, resterande summa betalas, och man är sedan ägare till egendomen.

Det är viktigt här att komma ihåg att om köparen under denna tid beslutar sig för att inte fullfölja affären så tillfaller handpenningen säljaren. Köparen kan också tvingas betala mäklararvodet. Det är således viktigt att vara säker på sin sak. Här är den franska lagen obeveklig om man inte specifikt har förhandlat om en annan lösning och skrivit in den i kontraktet. Om däremot notarien finner några oegentligheter kan man gå ur affären och få sin handpenning tillbaka.

200_hus.jpg

Ditt nya hus i Frankrike?

Således, en husaffär i Frankrike kan vara en ganska långdragen affär, dock är det säkert att det inte kommer något obehagligt efter. Alla affärer är ordenligt genomlysta och det upplever de allra flesta som en trygghet. För detta juridiska arbete betalar köparen en kostnad, en sk frais de notaire. Den beräknas i procent av köpeskillingen och varierar lite beroende på affärens storlek. Räkna som regel ca 6-9%. Har ni kommit överens om 150 000 euro för huset så tillkommer i storleksordningen 10 000 euro. Det är säljaren som betalar mäklararvodet här liksom i Sverige. Under hela denna process bistår vi vår kunder.