se gb

Vad kostar ett hus i regionen?

Priserna på fastigheter har sedan några år tillbaka gått stadigt uppåt i denna region. Languedoc blir mer och mer populärt och samtidigt är tillgången på bra hus relativt begränsad.
Vi har också noterat en ökad efterfrågan från köpare i England, Tyskland och Skandinavien. En annan faktor som påverkar prisutvecklingen uppåt i Languedoc är att tillgången på hus i Provence och på Côte d'Azur har minskat. Fortfarande är dock priserna jämförligtvis förmånliga i vår region.

Några prisexempel:
I dag kostar ett mindre byhus med restaureringsbehov från 100 000 euro.


Magalas_small.jpgMagalas med utsikt mot Cevennerna.

Ett byhus i moderniserat skick med terrass börjar på runt 150 000 euro.

Ett något större hus, ett typiskt "Maison de Viticulteur" (Vinbondehus), kostar från 220 000 euro och ett ännu större hus, ett "Maison de Maître" (Herrskapshus), från 450 000 Euros och uppåt. Moderna villor kan man få från ca 200 000 euro mycket beroende på tomtareal.
Det kan vara intressant att notera att tomtmark är relativt dyr här. Varje tillgänglig plätt odlas upp, oftast av vinbönderna. Det förklarar varför ett hus med stor tomt, om det går att uppbringa, kan förefalla dyrt.