Att köpa hus i Frankrike

Köpprocessen

I korthet går ett husköp till så att man med vår och våra mäklarkontakters hjälp letar fram det hus eller den lägenhet som man tycker om. När vi tagit del av era önskemål plockar vi fram ett antal objekt som man kan besöka. Hittar man sitt drömhus direkt är det bra, annars syftar den första sökningen till att ytterligare precisera sina önskemål.

Låt oss anta att ni fäster er vid ett hus. Då startar prisförhandlingen. I Frankrike, såväl som i Sverige vill köparen betala så lite som möjligt och säljaren vill sälja till så högt pris som möjligt. Vad avser förhandling av priset så är oftast prutmånen relativt liten till skillnad mot vad många människor tror.

När säljare och köpare är eniga upprättas ett första avtal, ett sk Compromis de Vente. Det är ett kontrakt som i korthet fungerar som ett köpeavtal, en förpliktelse från köpare och säljare, men man betalar endast en handpenning, vanligtvis mellan 5 och 10% av det överenskomna priset. Parterna skriver på och ärendet. Under ca 3 månader undersöker sedan det juridiska ombudet, Notarien, att köpet kan verkställas. Notarien försäkrar sig om att det inte finns några gamla servitut, att det inte föreligger några kommunala utvecklingsplaner som kan komma att nedsätta boendekvalitén, att det inte ligger några gamla hypotek och spökar etc.
Enligt fransk lag så har köparen möjlighet att under tio dagar efter signaturen ångra sitt köp, en ångerperiod. Däremot har inte säljaren denna möjlighet.

När detta arbete är gjort upprättas det slutliga köpeavtalet, resterande summa betalas, och man är därefter ägare till fastigheten.

Det är viktigt här att komma ihåg att om köparen under denna tid beslutar sig för att inte fullfölja affären så tillfaller handpenningen säljaren. Köparen kan också tvingas betala mäklararvodet. Det är således viktigt att vara säker på sin sak. Här är den franska lagen obeveklig om man inte specifikt har förhandlat om en annan lösning och skrivit in den i kontraktet. Om däremot notarien finner några oegentligheter kan man gå ur affären och få sin handpenning tillbaka.

Således, en husaffär i Frankrike kan vara en ganska långdragen affär, dock är det säkert att det inte kommer något obehagligt efter. Alla affärer är ordenligt genomlysta och det upplever de allra flesta som en trygghet. För detta juridiska arbete betalar köparen en kostnad, som kallas ”frais de notaire”. Den beräknas i procent av köpeskillingen och varierar lite beroende på affärens storlek. Räkna som regel ca 8-10% för ett existerande objekt och ca 3,5% för ett nybyggnadsprojekt. Det är säljaren som betalar mäklararvodet här liksom i Sverige.

Finansiering

Det är nödvändigt att ha finansieringsplanen klar innan man skriver ut ett Compromis de Vente för att däri skall anges om köparen avser att låna till huset eller inte. I dag så finns det flera svenska banker som lånar ut pengar till fastighetsköp i Frankrike samt att några utav de svenska bankerna även har kontor i Frankrike. De franska bankerna och bolåneinstituten belånar vanligtvis fast egendom upp till 70% av köpeskillingen, exklusive de juridiska kostnaderna.

Vi har sedan många år bra kontakt med flera banker, bl.a. Crédit Agricole och BNP Paribas och vi medverkar gärna med en kontakt om ni vill ta ett lån i fransk bank eller öppna ett bankkonto.

Naturligtvis arbetar de franska bankerna som de svenska och vill försäkra sig att man har tillräckligt med resurser så man kan betala ränta och amortering. Under alla omständigheter är det nödvändigt att snabbt etablera en bankkontakt.

Försäkring

När man slutför affären måste köparen sörja för att huset försäkras. Detta är föreskrivet i lagen. Speciellt påpekar den att försäkringen måste täcka för brand och skada på tredje person. Det kommer att finnas en klausul i kontraktet som i detalj förklarar detta. Vi har kontakt med flera seriösa bolag, bl.a. Swiss Life och på de franska bankerna där man öppnar bankkonto.

Fastighetsskatt och lokal boendeskatt

Taxes Foncières, fastighetsskatten, är en skatt som avser utnyttjandet av marken. Det fastställes på all egen egendom, hus, lägenhet eller mark. Denna skatt varierar från kommun till kommun och inbetalningen sker vanligtvis i mitten av oktober varje år.

Taxe d'Habitation är en lokal boendeskatt som uttaxeras på de som bor i fastigheten den 1 januari och den brukar vara i nivå med taxes foncières om man icke är skriven i Frankrike. Är man skriven i Frankrike så är denna boendeskatt inkomstrelaterad. Oavsett så betalar man denna lokala skatt.
Inbetalningen av denna sker också under hösten.

I båda fallen gäller att respektera datumen för inbetalningen för att slippa betala den straffavgift på 10% som utdebiteras direkt efter förfallodatumet.

När köpet slutföres på notariens kontor kommer att förklaras att den nya ägaren är skyldig att betala Taxes Foncières från dagen för övertagandet. Detta resulterar i att köparen gör en avräkning med säljaren för den del som återstår av året. För Taxe d'Habitation gäller att den som bebor fastigheten den 1 januari betalar för hela året och ingen återbetalning sker.

Vi på Franska Hus – FH Propriétés bistår våra kunder under hela denna process.

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree